Zmiana godzin pracy biura 2015-03-26

Informujemy,iż dnia 26.03.2015 biuro Stowarzyszenia będzie czynne w godzinach 9.00 - 16.00, a dnia 27.03.2015 w godzinach 8.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie informacyjne w Pile 2015-03-24

Informujemy,iż dnia 1 kwietnia w Pile, w godzinach od 10.00 do 13.00 organizowane jest spotkanie informacyjne dla osób chcących założyć własną działałność gospodarczą.

Informacja o spotkaniu

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

Warsztaty kulinarne z przyrządzania ryb słodkowodnych 2015-03-23

W piątek 20 marca br. Stowarzyszenie LGR Pojezierze Krajeńskie w wyniku działań aktywizujących lokalne społeczności,zorganizowało w Człuchowie w restauracji „Stara Kaszarnia” warsztaty kulinarne dla mieszkańców obszaru działania LGR.

W warsztatach wzięły udział łącznie 23 osoby (21 pań oraz 2 mężczyzn)-reprezentanci każdej z gmin należących do LGR PK.

Uczestnicy pod okiem wykwalifikowanych kucharzy, przygotowywali 5 potraw z ryb słodkowodnych: sandacza w ziemniaczanych łuskach z sosem cytrynowym i pomidorami concasse, pstrąga w solnej pierzynie z cząstkami ziemniaków, szczupaka faszerowanego, pianę z karpia z kawiorem miętowym oraz wędzonego miętusa z puree z selera, soczewicą i pianą z pomarańczy.

Na zakończenie warsztatów odbyła się wspólna degustacja przyrządzonych potraw. Uczestnicy otrzymali upominki za udział, a niespodzianką było robienie potraw z Rafałem Kuczkowskim, finalistą programu Hells Kitchen.

Biuro Stowarzyszenia nieczynne. 2015-03-17

Informujemy, iż dnia 20 marca br. (piątek) ze względu na przeprowadzanie przez Stowarzyszenie działań aktywizujących lokalne społeczności i organizację w Czuchowie, w restauracji „Stara Kaszarnia” warsztatów kulinarnych dla mieszkańców obszaru działania LGR, biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2015-03-10

Dnia 10 marca 2015r. o godzinie 11.30 (II termin) w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Cierzniach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Krajeńskie.
Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków został Paweł Gibczyński. Podczas zebrania,
Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok oraz plany działalności na rok bieżący. Następnie Alicja Topczenko z Kancelarii Księgowo-Rachunkowej przedstawiła sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Do żadnego ze sprawozdań nie wniesiono uwag. Nastąpiło glosowanie nad podjęciem odpowiednich uchwał -przyjęto sprawozdania, plan pracy oraz udzielono absolutorium dla Członków Zarządu.
Następnie przewodnicząca Komitetu Stowarzyszenia Barbara Marzec odczytała sprawozdanie z działalności Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie w roku 2014.
Ponadto jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu Angeliki Dębskiej jako nowego Członka Zarządu Stowarzyszenia.
Na zakończenie Prezes Zarządu podziękował wszystkim zebranym za obecność.

Kurs przewodnicki-zmiana terminu. 2015-02-27

Ze względu na problemy ze znalezieniem odpowiedniej ilości uczestników z obszaru LGR PK, informujemy, iż rozpoczęcie kursu przewodnickiego zostaje przesunięte.W związku z tym spotkanie organizacyjne planowane jest na 19 marca br. o godz. 16:00 natomiast pierwsze zajęcia na 28-29 marca br.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2015-02-27

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie zawiadamia, że na dzień 10marca 2015r. (wtorek) godz. 11:00 zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie odbędzie się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Cierzniach (Cierznie 64).

W przypadku braku co najmniej połowy składu członków Walnego Zebrania zebranie odbędzie się z takim samym porządkiem obrad tego samego dnia, tj. 10 marca 2015r. o godz. 11:30 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Cierzniach.

Porządek obrad

Spotkanie informacyjne w Pile 2015-02-24

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile w dniu 11 marca 2015 w godz. 10.00-13.00 organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne, na którym zostaną przedstawione możliwości pozyskania wsparcia w zakresie finansowania zakładania działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się w Pile, ul. Grunwaldzka 2, sala szkoleniowa nr 1 (parter).

Liczba miejsc jest ograniczona zatem liczy się kolejność zgłoszeń - zgłoszenia prosimy przesyłam drogą elektroniczną.

W załączeniu:

Informacja o spotkaniu

Plan spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Zmiana godziny pracy Biura Stowarzyszenia LGR Pojezierze Krajeńskie w dniu 20 lutego 2015r. 2015-02-20

Uprzejmie informujemy, iż wdniu 20lutego 2015r.Biuro Stowarzyszenia LGR Pojezierze Krajeńskie będzie czynne w godzinach od 8:00 do 15:00.


Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Spotkania informacyjne dotyczące programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2015-02-19

"Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uprzejmie zaprasza do udziału w spotkaniach na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
2014-2020: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, INTERREG EUROPA.

Wydarzenia odbędą się w Poznaniu, Toruniu i Katowicach. Organizacja spotkań w trzech województwach ma na celu ułatwienie dostępu do informacji jak największej liczbie instytucji. Zainteresowani z całej Polski mogą zgłaszać się na wybrane spotkanie.

Harmonogram spotkań
· 3 marca 2015 r., Poznań- Program spotkania
· 12 marca 2015 r., Katowice- Program spotkania
· 17 marca 2015 r., Toruń- Program spotkania

Rejestracja w trybie on-line jest otwarta pod adresem:
www.europasrodkowa.gov.pl

Spotkania mają charakter informacyjny. Ich celem jest zaprezentowanie korzyści z udziału w projektach transnarodowych i międzyregionalnych.
Chcemy także pokazać związek między RPO 2014-2020 a programami EWT. Każde spotkanie ma temat przewodni, który zostanie szczególnie podkreślony w trakcie wystąpień. W Poznaniu i Katowicach będzie to innowacyjność i MŚP, w Toruniu dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Udział w spotkaniach powinien umożliwić przygotowanie się do spotkań innego typu, między innymi, planowanych w Warszawie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju seminariów informacyjnych na temat zasad naborów w programach (18 III br. - Interreg Europa Środkowa; 6 V br. - INTERREG EUROPA), spotkań międzynarodowych organizowanych przez Wspólne Sekretariaty oraz ułatwić ocenę propozycji projektowych (współpracy) otrzymywanych od zagranicznych partnerów. Szczegóły na temat wydarzeń są dostępne w załączonych programach ramowych.


W razie pytań dotyczących ww. programów EWT zapraszamy do kontaktu z Krajowymi Punktami Kontaktowymi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju:
• Interreg Region Morza Bałtyckiego: Monika Strojecka-Gevorgyan, e-mail:
Monika.Strojecka-Gevorgyan@mir.gov.pl
• Interreg Europa Środkowa: Agnieszka Burda, e-mail:
Agnieszka.Burda@mir.gov.pl
• INTERREG EUROPA: Anna Stol, e-mail: Anna.Stol@mir.gov.pl tel. 32 253 90 08"

Wyświetleń: 97358

Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

  po rybyOperacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.Strona używa plików cookie, jeśli nie zgadzasz się na to prosimy o opuszczenie strony bądź zmianę konfiguracji przeglądarki.