Kurs przewodnicki-zmiana terminu. 2015-02-27

Ze względu na problemy ze znalezieniem odpowiedniej ilości uczestników z obszaru LGR PK, informujemy, iż rozpoczęcie kursu przewodnickiego zostaje przesunięte.W związku z tym spotkanie organizacyjne planowane jest na 19 marca br. o godz. 16:00 natomiast pierwsze zajęcia na 28-29 marca br.

Spotkanie informacyjne w Pile 2015-02-24

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile w dniu 11 marca 2015 w godz. 10.00-13.00 organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne, na którym zostaną przedstawione możliwości pozyskania wsparcia w zakresie finansowania zakładania działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się w Pile, ul. Grunwaldzka 2, sala szkoleniowa nr 1 (parter).

Liczba miejsc jest ograniczona zatem liczy się kolejność zgłoszeń - zgłoszenia prosimy przesyłam drogą elektroniczną.

W załączeniu:

Informacja o spotkaniu

Plan spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Zmiana godziny pracy Biura Stowarzyszenia LGR Pojezierze Krajeńskie w dniu 20 lutego 2015r. 2015-02-20

Uprzejmie informujemy, iż wdniu 20lutego 2015r.Biuro Stowarzyszenia LGR Pojezierze Krajeńskie będzie czynne w godzinach od 8:00 do 15:00.


Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Spotkania informacyjne dotyczące programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2015-02-19

"Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uprzejmie zaprasza do udziału w spotkaniach na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
2014-2020: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, INTERREG EUROPA.

Wydarzenia odbędą się w Poznaniu, Toruniu i Katowicach. Organizacja spotkań w trzech województwach ma na celu ułatwienie dostępu do informacji jak największej liczbie instytucji. Zainteresowani z całej Polski mogą zgłaszać się na wybrane spotkanie.

Harmonogram spotkań
· 3 marca 2015 r., Poznań- Program spotkania
· 12 marca 2015 r., Katowice- Program spotkania
· 17 marca 2015 r., Toruń- Program spotkania

Rejestracja w trybie on-line jest otwarta pod adresem:
www.europasrodkowa.gov.pl

Spotkania mają charakter informacyjny. Ich celem jest zaprezentowanie korzyści z udziału w projektach transnarodowych i międzyregionalnych.
Chcemy także pokazać związek między RPO 2014-2020 a programami EWT. Każde spotkanie ma temat przewodni, który zostanie szczególnie podkreślony w trakcie wystąpień. W Poznaniu i Katowicach będzie to innowacyjność i MŚP, w Toruniu dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Udział w spotkaniach powinien umożliwić przygotowanie się do spotkań innego typu, między innymi, planowanych w Warszawie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju seminariów informacyjnych na temat zasad naborów w programach (18 III br. - Interreg Europa Środkowa; 6 V br. - INTERREG EUROPA), spotkań międzynarodowych organizowanych przez Wspólne Sekretariaty oraz ułatwić ocenę propozycji projektowych (współpracy) otrzymywanych od zagranicznych partnerów. Szczegóły na temat wydarzeń są dostępne w załączonych programach ramowych.


W razie pytań dotyczących ww. programów EWT zapraszamy do kontaktu z Krajowymi Punktami Kontaktowymi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju:
• Interreg Region Morza Bałtyckiego: Monika Strojecka-Gevorgyan, e-mail:
Monika.Strojecka-Gevorgyan@mir.gov.pl
• Interreg Europa Środkowa: Agnieszka Burda, e-mail:
Agnieszka.Burda@mir.gov.pl
• INTERREG EUROPA: Anna Stol, e-mail: Anna.Stol@mir.gov.pl tel. 32 253 90 08"

Kurs Przewodnika Turystycznego 2015-02-18


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie wspólnie z Lokalną Grupą Rybacką „Morenka” z Chojnic,z myślą o promocji turystycznej obszaru, organizują kurs przewodnika turystycznego, dotyczący obszaru działania LGR Pojezierze Krajeńskie oraz LGR „Morenka”.

Przedmiotowy kurs obejmuje 29 dni szkoleniowych (blisko 200 godzin zajęć).

Początek kursu to 2 marca 2015 r., a jego koniec to 12 września 2015 r.

Kurs w swoim temacie będzie dotyczył atrakcji turystycznych Pojezierza Krajeńskiego oraz Borów Tucholskich (powiat kościerski, chojnicki, człuchowski i złotowski oraz gmina Kamień Krajeński).

W ramach kursu omawiane będą atrakcje turystyczne, historyczne oraz przyrodnicze obszaru.

Zajęcia szkoleniowe (w części teoretycznej) odbywać się będą w Chojnicach w budynku Wszechnicy Chojnickiej.

W części praktycznej, zajęcia szkoleniowe będą się odbywały w terenie na obszarze powiatu kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego, złotowskiego oraz gminy Kamień Krajeński

Koszt uczestnictwa jednej osoby w kursie to 1435,00 zł, gdzie:

 • uczestnik kursu pokrywa koszt w wysokości 300,00 zł,
 • Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie pokrywa koszt w wysokości 1135,00 zł

Kurs zakończony zostanie egzaminem, po zdaniu którego, uczestnik otrzyma dyplom przewodnika turystycznego po obszarze.

W załaczeniu:

Informacja o szkoleniu

Harmonogram kursu

Liczba miejsc jest ograniczona i z ramienia LGR Pojezierze Krajeńskie może w nim uczestniczyć jedynie 10 osób.

O zakwalifikowaniu się na kurs zadecyduje kolejność zgłoszeń, jak i reprezentatywność uczestników ze względu na gminę, z której będą pochodzić.

Mobilne Punkty Informacyjne 2015-02-17

Zapraszamy do korzystania z konsultacji w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Chojnicach. W konsultacjach można uczestniczyć zawsze w godzinach otwarcia (zapraszamy do wcześniejszego umawiania się na spotkania drogą telefoniczną lub mailową).

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałek: 8:00-18:00

wtorek-piątek: 8:00-16:00

Kontakt:

ul. Wysoka 3/16 (Wszechnica Chojnicka)

89-600 Chojnicetel: +48 52 334 48 47; +48 52 334 33 07

fax: +48 52 334 33 07

email: punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl

Mobilne Punkty informacyjne organizowane są również na terenie powiatu: chojnickiego, człuchowskiego oraz kościerskiego:

 • 20/02/2015– Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, godz. 9:00 – 11:00
 • 20/02/2015– Urząd Gminy Liniewo, godz. 12:00 – 14:00
 • 26/02/2015– Urząd Gminy Konarzyny, godz. 9:00 – 11:00
 • 26/02/2015– Urząd Gminy Przechlewo, godz. 12:00 – 14:00
 • 03/03/2015 – Urząd Gminy Lipusz, godz. 9:00 – 11:00
 • 03/03/2015 – Urząd Gminy Dziemiany, godz. 12:00 – 14:00
 • 12/03/2015 – Stara Kiszewa, Centrum Informacji Turystycznej Wilcze Błota, godz. 9:00 – 11.00
 • 12/03/2015 – Urząd Miasta i Gminy Brusy, godz. 13:00 – 15:00
 • 13/03/2015 – Urząd Gminy Koczała, godz. 9:00 – 11:00
 • 13/03/2015 – Urząd Gminy Rzeczenica, godz. 12:00 – 14:00

Aby uczestniczyć w konsultacjach w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych należy zgłosić się do LPI w Chojnicach w celu umówienia godziny konsultacji.

Spotkania informacyjne organizowane przez LPI w Chojnicach 2015-02-17

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach.

W miesiącu lutym organizowane będą następujące spotkania:

„Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 - Już dziś dowiedz się jak ty możesz skorzystać”

 • 18/02/2015– Biuro LPI w Chojnicach Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice, godz. 9:30 do 12:30
 • 19/02/2015 – Urząd Gminy w Kościerzynie Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, godz. 9:30 do 12:30
 • 25/02/2015 - Urząd Gminy w Człuchowie, ul. Szczecińska 33 , 77-300 Człuchów, godz. 9:30 do 12:30
 • 05/03/2015 - Biuro LPI w Chojnicach Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice, godz. 9:30 do 12:30
 • 06/03/2015 - Urząd Gminy w Człuchowie, ul. Szczecińska 33 , 77-300 Człuchów, godz. 9:30 do 12:30
 • 10/03/2015 – Urząd Gminy w Kościerzynie Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, godz. 9:30 do 12:30

Przedsiębiorca i Fundusze Europejskie – środki finansowe dla MŚP”

 • 16/03/2015– Biuro LPI w Chojnicach Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice, godz. 9:30 do 12:30
 • 17/03/2015 - Urząd Gminy w Człuchowie, ul. Szczecińska 33 , 77-300 Człuchów, godz. 9:30 do 12:30
 • 23/03/2015 – Urząd Gminy w Kościerzynie Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, godz. 9:30 do 12:30

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań na stronie www.dpr.wrotapomorza.pl

Zmiana godziny pracy Biura Stowarzyszenia LGR Pojezierze Krajeńskie w dniu 12 lutego 2015r. 2015-02-12

Uprzejmie informujemy, iż wdniu 12 lutego 2015r.Biuro Stowarzyszenia LGR Pojezierze Krajeńskie będzie czynne do godz. 15:00.


Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Bezpłatne informacje o środkach unijnych 2015-02-06

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach zapraszamy mieszkańców gminy Debrzno i gminy Czarne do skorzystania z bezpłatnych informacji o funduszach europejskich podczas dyżurów Lokalnego Punktu Informacyjnego w ramach tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Dyżury odbędą się:
9 lutego 2015 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno,
9 lutego 2015 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne

Informujemy również, iż Lokalny Punkt Informacyjny mieści się w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16 (budynek Wszechnicy Chojnickiej), tel. 523344847, e-mail: punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl
Punkt czynny: poniedziałek: 8:00 - 18:00, wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

Zespół Szkół w Sierakowie ogłasza nabór do Technikum Rybactwa Śródlądowego 2015-01-22

W imieniu Zespółu Szkół w Sierakowicach pragniemy poinformować Państwa o rozpoczynającym się naborze do Technikum Rybackiego.

Uczniowie Technikum w trakcie nauki mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażone pracownie ogólne i specjalistyczne, nowoczesne pracownie internetowe, pracownie akwarystyki, pracownię żywienia człowieka oraz szeroką ofertę zajęć sportowych.
Kształcenie zawodowe odbywa się w szkole oraz w gospodarstwach i zakładach specjalistycznych, w tym zlokalizowanych za granicą (Czechy, Niemcy).
Szkoła oferujetakże:
- różne formy zajęć pozalekcyjnych np. zajęcia z informatyki, języki obce i inne zgodne z zainteresowaniami uczniów,
- bogatą ofertę stypendialną,
- internat, zlokalizowany obok placówki.

Zachęcamy do odwiedzania strony!

Informacja o naborze do Technikum Rybackiego

Wyświetleń: 95319

Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

  po rybyOperacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.Strona używa plików cookie, jeśli nie zgadzasz się na to prosimy o opuszczenie strony bądź zmianę konfiguracji przeglądarki.