Strona nie istnieje. Proszę sprawdzić link lub skorzystać z menu.

Nowy termin Zebrania Walnego Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie 2017-03-23

Cierznie, 24 marzec 2017r.

Członkowie Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie zawiadamia, że na dzień 05 kwietnia 2017 r. (środa) godz. 10:00 zwołuje sprawozdawczo wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie odbędzie się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Cierzniach (Cierznie 64).

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do powzięcia prawnie skutecznych uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 7. Przyjęcie planu pracy na 2017r.
 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu planu pracy i planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2017.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie wyłonienia nowego składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie wyłonienia nowego składu osobowego Komitetu Stowarzyszenia.
 12. Powzięcie uchwał w sprawie wyłonienia nowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 13. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017
 14. Zapytania i wolne wnioski.

W przypadku braku co najmniej połowy składu członków Walnego Zebrania zebranie odbędzie się z takim samym porządkiem obrad tego samego dnia, tj. 05 kwietnia 2017r. o godz. 10:15 wInkubatorze Przedsiębiorczości w Cierzniach.

Z poważaniem

Mieczysław Rapta

Zebranie Walne 2017 2017-03-21

Cierznie, 07 marzec 2017r.

Członkowie StowarzyszeniaLokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie zawiadamia, że na dzień 22 marca 2017 r. (środa) godz. 11:00 zwołuje sprawozdawczo wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie odbędzie się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Cierzniach (Cierznie 64).

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do powzięcia prawnie skutecznych uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 7. Przyjęcie planu pracy na 2017r.
 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu planu pracy i planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2017.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie wyłonienia nowego składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie wyłonienia nowego składu osobowego Komitetu Stowarzyszenia.
 12. Powzięcie uchwał w sprawie wyłonienia nowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 13. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017
 14. Zapytania i wolne wnioski.

W przypadku braku co najmniej połowy składu członków Walnego Zebrania zebranie odbędzie się z takim samym porządkiem obrad tego samego dnia, tj. 22 marca 2017r. o godz. 11:15 wInkubatorze Przedsiębiorczości w Cierzniach.

Z poważaniem

Prezes Stowarzysznia LGRPK Mieczysław Rapta


Zawody wędkarskie w Koczale. 2016-11-07

W dniu 15.10.2016r. w Koczale na jeziorze Dymno odbyły się „Zawody wędkarskie metodą spinningową parami z łodzi”. W zawodach wędkarskich brały udział reprezentanci 8 gmin znajdujących się na obszarze naszego działania tj.: gmina Człuchów, Debrzno, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Złotów.

Klasyfikacja zawodów:

I miejsce: Jacek Koryga, Piotr Morgulec z gminy Okonek

II miejsce: Grzegorz Małaczek, Sławomir Małaczek z gminy Złotów

III miejsce: Marek Myszak, Krzysztof Duniec z gminy Człuchów

Najdłuższą rybę złapał Piotr Morgulec z gminy Okonek.

Trzy pierwsze miejsca zostały uhonorowane pucharami oraz nagrodami rzeczowymi, pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki.

mieliśmy awarię 2016-10-07

Jak Państwo zauważyliście od prawie tygodnia nasza strona była nieczynna. Mieliśmy awarię ale na szczęście już wszystko działa. Nadajemy dalej - zapraszamy wszystkich do współpracy.

Zapraszamy na zawody wędkarskie 2016-09-29

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie zaprasza do udziału
w „Zawodach wędkarskich metodą spinningową parami z łodzi” organizowanych
w dniu 15 października 2016r. na jeziorze Dymno w Koczale . Regulamin zawodów stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zawody zostaną przeprowadzone parami z łodzi. Do udziału w zawodach zapraszamy drużyny dwu osobowe, z każdej gminy będącej członkiem Stowarzyszenia LGR Pojezierze Krajeńskie.

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie LGR Pojezierze Krajeńskie przy współpracy Koła PZW w Koczale, Okręgu PZW w Słupsku oraz Gospodarstwa Agroturystycznego „Jaworowy Dwór”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12 października 2016r. u Wiceprezesa Zarządu
Ryszarda Drzewieckiego pod adres email: rysznet@wp.pl lub telefonicznie
608308427, 518694733.

Pracownik interwencyny w Stowarzyszeniu 2016-09-27

Dnia 27 września 2016 r Stowarzszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierrze Krajeńskie podpisała Umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotowie w sprawie organizowania i finasowania prac interwencyjnych. Przedstawiciele Zarządu w dniu 31 sierpnia uczestniczyli w Giełdzie pracy zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Wysłuchano 17 kandydatów, a w wyniku drugiego etapu naboru, który odbył się w siedzibie Miedzyregionalnego Cetrum Promocji i Współpracy w Lędyczku wyłoniono kandydaturę pracownika biurowego Stowarzyszenia Panią Magdalenę Sobolewską. Od dnia 3 października 2016 r. Pani Magdalena ropocznie pracę w biurze w Centrum w Lędyczku przy ul. Moniuszki 5. Biuro w Cierzniach 64 (IPC) będzie uruchamiane w razie potrzeby i nadal pozostaje oficjaną siedzibą Stowarzyszenia.

Pierwszy projekt w turystyce 2016-09-24

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie wystąpiło do Samorządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu "Połączenie Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej i wielkopolskich sieci szlaków rowerowych z siecią szlaków wojewóztwa zachodniopomorskiego w rejonie Bornego Sulinowa i Szczecinka".

W dniu 19.08.2016 r. Zarząd Stowarzyszenia podpisał Umowę nr 105/2016 o powierzenie zadania publicznego pod nazwą: Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego".

W ramach tego zadania zostanie wyznaczona - przedłużona Transwielkopolska Trasa Rowerowa od miasta Okonek do pierwszego szlaku rowerowego poza granicą wielkopolski, czyli do leśniczówki Płytnica w gminie Borne Sulinowo (Nadleśnictwo Czarnobór). Na odcinku 20,8 km zostanie wykonane oznakowanie i ustawione tablice informacyjne. Partnerem w projekcie jest Gmina Okonek.

Wartość dofinansowania ze środków województwa wielkopolskiego: 9.688,75 zł;

Środki z budżetu Miasta i Gminy Okonek: 1.899,00 zł;

Środki własne Stowarzszenie LGR Pojezierze Krajeńskie: 2.134,00 zł oraz wkład niefinansowy 600,00 zł.

Ogólna wartość: 14.321,75 zł.

Zmiany w funkcjonowannie Stowarzyszenia 2016-09-20

Z dniem 31.12.2015 r zakończyło działaność biuro Stowarzyszenia Lokanej Grupy Rybackiej Pojezierze Krajeńskie. Numery telefonów stacjonarnych i komórkowego są nieczynne. Sprawy organizacyjno administracyjne załatwiane są przez członków Zarządu. Z Zarządem można kontaktować się pod nr tel. 695 680 689; oraz pod adresem mail. biuro@lgrpk.pl; lub kierownik@lgrpk.pl.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Prezes Zarządu Mieczysław Rapta

Biuro Stowarszenia nieczynne 2015-06-25

Dnia 26.06.2015r. z powodu wyjazdu służbowego pracowników, biuro Stowarzyszenia jest nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

  po rybyOperacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.Strona używa plików cookie, jeśli nie zgadzasz się na to prosimy o opuszczenie strony bądź zmianę konfiguracji przeglądarki.